Listopad 26, 2012 2:05 pm

Zapytanie ofertowe Bielsko – Biała, dnia: 26.11.2012 – ZREALIZOWANE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę lasera miękkiego, w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

Przedmiot zamówienia:

Laser miękki

Parametry techniczne:

  • 98nm
  • 6Watt (na szczycie światłowodu)
  • ekran dotykowy jednobarwny, sterownik nożny, końcówka wybielająca

Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

  • ceny netto, brutto
  • daty sporządzenia
  • adresu i siedziby oferenta, numeru telefonu
  • terminu ważności oferty
  • czytelnego podpisu wykonawcy

Kryterium wyboru oferty: Cena: 100%
Termin składania ofert upływa w dniu:5.12.2012

Oferty prosimy przesyłać na adres/ mail:
– ul. aleja Armii Krajowej 193/-, 43-309 Bielsko-Biała
– i.adamczyk@polmedico.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013