Sierpień 5, 2013 2:00 pm

Zapytanie ofertowe Bielsko – Biała, dnia: 05.08.2013 – ZREALIZOWANE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę Oprogramowania do elektronicznej rezerwacji usług – 1 kpl, w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

Przedmiot zamówienia:

Oprogramowanie do elektronicznej rezerwacji usług – 1 kpl

Specyfikacja techniczna urządzenia:

Obsługa w czasie rzeczywistym rezerwacji wizyt u lekarza, możliwość zalogowania się, określenia rodzaju wizyty, terminu, wyboru lekarza. System podpowiada niezbędny czas na każdy udostępniony typ wizyty. Pozwala pacjentowi skomentować pobyt w poliklinice i pracę personelu. Obsługiwane przez główne przeglądarki: Chrome, IE, Opera

Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

  • ceny netto, brutto
  • parametrów urządzenia
  • daty sporządzenia
  • adresu i siedziby oferenta, numeru telefonu
  • terminu ważności oferty
  • czytelnego podpisu wykonawcy

Kryterium wyboru oferty: Cena: 100%

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.08.2013

Oferty prosimy przesyłać na adres/mail:
– ul. aleja Armii Krajowej 193/-, 43-309 Bielsko-Biała
– i.adamczyk@polmedico.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013