Logo
logo
ajax loader
Śląskie Koło PTO serdecznie zaprasza na konferencję „Alignery- Możliwości i ograniczenia”

  • Dr Maris Grzibovskis „Implementation of Invisalign  in daily ortho practice”*
  • Dr Ramadan Coscun  „Leczenie alignerami przy użyciu systemu Orthero”*
  • Dr n. med.Katarzyna Becker  „Gdzie aligner nie może… czyli o zastosowaniu miniimplantów w leczeniu alignerami”
  • Dr n. med. Marek Truszel  „Nowe możliwości leczenia nakładkami: implementacja protokołu DSD do ClinCheckPro oraz jak skrócić czas leczenia o połowę”
  • Aspekt prawno-organizacyjny przechowywania modeli cyfrowych

 

Początek spotkania o godzinie 15:30, 6 września 2019 (piątek)
w siedzibie Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” aleja Armii Krajowej 193, Bielsko-Biała

Rejestracja:

rejestracja.pto@wp.pl  w celu otrzymania faktury prosimy o podanie numeru NIP. Po otrzymaniu faktury proforma prosimy o dokonanie opłaty na wskazany numer konta, co jest warunkiem wpisania na listę uczestników.

Cena:

  • Członkowie PTO- 150zł
  • Pozostali- 300zł

 

Wykładowcy:

Dr Maris Grzibovskis

Dyplom lekarza dentysty uzyskał na Uniwersytecie Stradinsa w Rydze w 2008 roku, a tytuł Master in Orthodontics w Edynburgu w Royal Collage of Surgeons w roku 2013. Od roku 2008 do teraz jest mentorem i coachem w programie badań naukowych dla studentów podypolomowych na Uniwersytecie w Rydze.

Od roku 2013 prowadzi praktykę prywatną, gdzie zajmuje się głównie dokładnym planowaniem leczenia z wykorzystaniem różnych technik i technologii, mających kliniczne zastosowanie. Obszary zainteresowań zawodowych: cyfrowe metody leczenia, alignery, klejenie pośrednie zamków lingwalnych, zastosowanie koncepcji neurodoncji w leczeniu ortodontycznym.

Dr Grzibovskis posiada status Diamond Invisalign Provider, jest również speakerem CAT (Clear Aligner Technology).

Jest liderem koncepcji neurodoncji w odniesieniu do diagnostyki i planowania leczenia w krajach bałtyckich (odbył kształcenie teoretyczne i praktyczne w Honwerze w Neurodontic Foundation Center doktora Entrupa).

 

Dr Ramadan Coskun

Specjalista w dziedzinie alignerów Orthero. Ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Ankarze, a specjalizację ortodontyczną na Uniwersytecie w Izmirze. Kontynuował swoją edukację na kursach i pod okiem takich wykładowców jak min.: Prof. Nazan Kuccukkeles, Bjorn Ludwig, Vittorio Cacciafesta, Lars Christiansen.

 

Dr n. med. Katarzyna Becker

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej 1995r., dyplom lekarza stomatologa nostryfikowany w Niemczech (1997). Specjalista ortodonta.

Od 2002r. prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną, dla której w roku 2004 uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie podyplomowe w ramach specjalizacji z ortodoncji.

W latach 2004-2005 była kierownikiem Zakładu Ergonomii Śląskiej Akademii Medycznej.

Od 2011r. jest wykładowcą Akademii Techniczno-Humanistycznej (podyplomowe studia logopedyczne)

Jest autorem publikacji o tematyce stomatologicznej, ortodontycznej, logopedycznej.

Prowadzi szkolenia dla lekarzy ortodontów m.in na temat zastosowania miniimplantów ortodontycznych, korektorów drugiej klasy, chirurgicznych metod wspomagających leczenie ortodontyczne, a także techniki pracy systemem Invisalign.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, World Federation of Orthodontists, American Association of Orthodontists, Deutsche Gesellschaft feur Aligner Orthdontie.

 

Dr n. med. Marek Truszel

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, rocznik 1999. W latach 1999-2009 był pracownikiem Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej. W latach 2005-2009 odbył szkolenie specjalizacyjne z ortodoncji w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Zabrzu – tytuł ortodonty uzyskał w 2010 roku. W 2013 roku z wyróżnieniem obronił interdyscyplinarną rozprawę doktorską z ortodoncji i nefrologii.

Założyciel i wspołwłaściciel praktyki stomatologicznej ukierunkowanej na specjalistyczne leczenie ortodontyczne, którą prowadzi od 2009 roku.

W swojej pracy korzysta z nowych osiągnięć naukowych i rozwiązań cyfrowych. Obecnie główne zainteresowanie kieruje w stronę planowania uśmiechu i leczenia ortodontycznego nawiogowanego twarzą.

 

Sponsorzy

 

 


Partnerzy

 

! W dniach 6/7 września obowiązuje promocyjna cena za nocleg w Hotelu Sahara.

Pokój 1o sobowy – 200zł
Pokój 2 osobowy – 250zł

Możliwość rezerwacji pokoju w tej cenie tylko do 01.09.2019!

Umów się na wizytę
w Polmedico