Luty 18, 2019 8:26 am

Polmedico członkiem Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy

Dzięki działaniom prozdrowotnym i edukacyjnym, które prowadzimy od 20 lat, zostaliśmy członkiem Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF).

Sojusz dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (Alliance for a Cavity-Free Future – ACFF) jest ogólnoświatową organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ekspertów promujących połączenie działań środowisk medycznych oraz inicjatyw z zakresu zdrowia publicznego, które ma na celu pomoc we wprowadzaniu niezbędnych zmian w praktyce stomatologicznej stosowanej na całym świecie.