Logo
logo
ajax loader
Jesteśmy członkiem ACFF

Poliklinika Stomatologiczna „Pod Szyndzielnią” jest członkiem Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF)

Poliklinika Stomatologiczna "Pod Szyndzielnią" jest członkiem Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF)

Dzięki działaniom prozdrowotnym i edukacyjnym, które prowadzimy od 20 lat, zostaliśmy członkiem Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF).

Sojusz dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (Alliance for a Cavity-Free Future – ACFF) jest ogólnoświatową organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ekspertów promujących połączenie działań środowisk medycznych oraz inicjatyw z zakresu zdrowia publicznego, które ma na celu pomoc we wprowadzaniu niezbędnych zmian w praktyce stomatologicznej stosowanej na całym świecie.

Certyfikat członkostwa ACFF
Umów się na wizytę
w Polmedico